"Season of Love and Joy" Pastor Ken Tang-Quan

We worship together this Christmas Sunday, a "Season of Love and Joy". 

December 18
Youth FNF
December 23
Prayer and Praise